Author Archives: admin

giay-phep-kinh-doanh-ruou

Giấy phép kinh doanh rượu

Kinh doanh rượu là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Trước khi bắt đầu hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp cần triển khai xin giấy phép kinh doanh rượu trước. Nghị định 105/2017/NĐ-CP có hiệu lực, là hướng mở đối với nhà đầu tư kinh doanh rượu. Điều kiện đơn giản hơn, không hạn…

Dịch vụ công bố sản phẩm

Công bố sản phẩm – đây là bước quan trọng trước khi đưa sản phẩm ra thị trường. Sản phẩm có thể là thực phẩm nhập khẩu, thực phẩm sản xuất trong nước, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, bao bì-dụng cụ chứa đựng thực phẩm… Theo NĐ 15/2018/NĐ-CP hiệu lực ngày…

Nghị định 15/2018/NĐ-CP thay thế Nghị định 38/2012/NĐ-CP về an toàn thực phẩm

Ngày 02/02/2018, Chính phủ đã ban hành nghị định 15/2018/NĐ-CP  quy định chi tiết  một số điều về luật An toàn thực phẩm và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Nghị định mới này giúp doanh nghiệp giảm thiểu thủ tục hành chính và sớm đưa sản phẩm ra thị trường. Tuy…

0919 59 59 66