Blog

Giấy phép bán buôn rượu

Theo Nghị định 105/2017/NĐ-CP (hiệu lực ngày 01/11/2017) quy định chi tiết các điều kiện xin giấy phép bán buôn rượu. Giấy phép bán buôn rượu do Sở Công Thương cấp. Thời hạn giấy phép bán buôn là 05 năm. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở…

Công bố rượu nhập khẩu

Giấy công bố rượu nhập khẩu và giấy phép phân phối sản phẩm rượu là 2 loại giấy tờ bắt buộc doanh nghiệp phải có khi muốn nhập khẩu rượu về tiêu thụ ở thị trường Việt Nam. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực công bố rượu nhập khẩu. Cenlight xin hướng dẫn…

0919 59 59 66