Category Archives: Công bố sản phẩm

Đăng ký công bố sản phẩm

Đăng ký công bố sản phẩm được hiểu một cách đơn giản là việc tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ công bố sản phẩm đến các cơ quan có thẩm quyền. Và cơ quan này có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.…

Thủ tục tự công bố sản phẩm

Theo NĐ 15/2018/NĐ-CP hiệu lực ngày 02/02/2018, thủ tục tự công bố sản phẩm như sau: A – SẢN PHẨM THỰC HIỆN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM: Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, Phụ gia thực phẩm, Chất hỗ trợ chế biến thực phẩm Dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu…

Nghị định 15/2018/NĐ-CP thay thế Nghị định 38/2012/NĐ-CP về an toàn thực phẩm

Ngày 02/02/2018, Chính phủ đã ban hành nghị định 15/2018/NĐ-CP  quy định chi tiết  một số điều về luật An toàn thực phẩm và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Nghị định mới này giúp doanh nghiệp giảm thiểu thủ tục hành chính và sớm đưa sản phẩm ra thị trường. Tuy…

Công bố rượu nhập khẩu

Giấy công bố rượu nhập khẩu và giấy phép phân phối sản phẩm rượu là 2 loại giấy tờ bắt buộc doanh nghiệp phải có khi muốn nhập khẩu rượu về tiêu thụ ở thị trường Việt Nam. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực công bố rượu nhập khẩu. Cenlight xin hướng dẫn…

Công bố hương liệu thực phẩm

THÔNG BÁO QUY ĐỊNH MỚI VỀ CÔNG BỐ SẢN PHẨM Theo NĐ 15/2018, hiệu lực ngày 02/02/2018 về công bố sản phẩm, tùy vào từng loại sản phẩm để tiến hành thủ tục tự công bố sản phẩm hay đăng ký công bố sản phẩm. Quý khách vui lòng xem thêm thông tin hoặc liên…

Công bố bánh trung thu

Trung thu hàng năm là thời điểm thích hợp để các doanh nghiệp đưa ra thị trường nhiều dòng sản phẩm bánh mới phục vụ nhu cầu thưởng thức và biếu tặng của khách hàng. Theo quy định của pháp luật, Công bố chất lượng sản phẩm là thủ tục bắt buộc nhưng doanh nghiệp…

Công bố thực phẩm chức năng

THÔNG BÁO QUY ĐỊNH MỚI VỀ CÔNG BỐ SẢN PHẨM Theo NĐ 15/2018, hiệu lực ngày 02/02/2018 về công bố sản phẩm, tùy vào từng loại sản phẩm để tiến hành thủ tục tự công bố sản phẩm hay đăng ký công bố sản phẩm. Quý khách vui lòng xem thêm thông tin hoặc liên…

0919 59 59 66