Category Archives: Công bố sản phẩm

Dịch vụ công bố sản phẩm

Công bố sản phẩm – đây là bước quan trọng trước khi đưa sản phẩm ra thị trường. Sản phẩm có thể là thực phẩm nhập khẩu, thực phẩm sản xuất trong nước, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, bao bì-dụng cụ chứa đựng thực phẩm… Theo NĐ 15/2018/NĐ-CP hiệu lực ngày…

Nghị định 15/2018/NĐ-CP thay thế Nghị định 38/2012/NĐ-CP về an toàn thực phẩm

Ngày 02/02/2018, Chính phủ đã ban hành nghị định 15/2018/NĐ-CP  quy định chi tiết  một số điều về luật An toàn thực phẩm và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Nghị định mới này giúp doanh nghiệp giảm thiểu thủ tục hành chính và sớm đưa sản phẩm ra thị trường. Tuy…

Công bố bánh trung thu

Trung thu hàng năm là thời điểm thích hợp để các doanh nghiệp đưa ra thị trường nhiều dòng sản phẩm bánh mới phục vụ nhu cầu thưởng thức và biếu tặng của khách hàng. Theo quy định của pháp luật, Công bố chất lượng sản phẩm là thủ tục bắt buộc nhưng doanh nghiệp…

0919 59 59 66