Category Archives: Tư vấn doanh nghiệp

Giấy phép bán buôn rượu

Theo Nghị định 105/2017/NĐ-CP (hiệu lực ngày 01/11/2017) quy định chi tiết các điều kiện xin giấy phép bán buôn rượu. Giấy phép bán buôn rượu do Sở Công Thương cấp. Thời hạn giấy phép bán buôn là 05 năm. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở…

Phù hiệu xe

Theo quy định hiện nay, các doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng hóa và vận chuyển hành khách phải có phù hiệu khi lưu thông trên đường. Và để có phù hiệu xe thì đầu tiên doanh nghiệp phải có giấy phép kinh doanh vận tải do Sở Giao Thông Vận tải cấp. Phù…

0919 59 59 66