Công bố bao bì, dụng cụ tiếp xúc thực phẩm

THÔNG BÁO QUY ĐỊNH MỚI VỀ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Theo NĐ 15/2018, hiệu lực ngày 02/02/2018 về công bố sản phẩm, tùy vào từng loại sản phẩm để tiến hành thủ tục tự công bố sản phẩm hay đăng ký công bố sản phẩm.

Quý khách vui lòng xem thêm thông tin hoặc liên hệ Cenlight để biết thêm thông tin: 

- Thủ tục tự công bố sản phẩm

- Thủ tục đăng ký công bố sản phẩm

Công bố dụng cụ, bao bì, vật liệu chứa đựng, tiếp xúc trực tiếp thực phẩm là một trong những điều kiện pháp lý cần và đủ để một sản phẩm của doanh nghiệp được lưu thông trên thị trường. Hơn thế nữa, sản phẩm được công bố chất lượng sẽ nâng cao uy tín và lòng tin của khách hàng đối với doanh nghiệp.

Chất lượng sản phẩm ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của người tiêu dùng. Vì vậy, tất cả các sản phẩm là thực phẩm, bao bì chứa đựng hoặc chế biến thực phẩm sản xuất trong nước, các sản phẩm thực phẩm nhập khẩu đều phải tiến hành công bố.

Để tiến hành công bố sản phẩm, doanh nghiệp cần thực hiện các bước như sau:

- Kiểm nghiệm sản phẩm: Tùy từng loại sản phẩm và những quy định liên quan sẽ đưa ra các chỉ tiêu để kiểm nghiệm. Thời gian xử lý thông thường của các công ty có chức năng kiểm nghiệm là 7 ngày, chi phí kiểm nghiệm tùy thuộc vào số lượng chỉ tiêu kiểm nghiệm.

- Tiến hành công bố sản phẩm: 10-25 ngày làm việc (Công bố hợp quy: 10 ngày làm việc, công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm 20-25 ngày làm việc).

Khi công bố chất lượng sản phẩm phải căn cứ vào quy định về An toàn thực phẩm như: Luật, Nghị định, quyết định, thông tư, TCVN, QCVN hướng dẫn thì mới có đủ cơ sở để công bố chất lượng sản phẩm.

Một số văn bản liên quan đến công bố các dụng cụ, bao gói, vật liệu chứa đựng và tiếp xúc với thực phẩm như sau:

- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm đã quy định chi tiết điều này: Quy định các tổ chức, cá nhân đang tham gia sản xuất kinh doanh thực phẩm tại Việt Nam phải tiến hành công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm cho các sản phẩm thực phẩm sản xuất trong nước, thực phẩm nhập khẩu với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi lưu thông trên thị trường.

- Quyết định 46/2007/QĐ-BYT: Về việc ban hành "Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm”.
- QCVN 8-1:2011/BYT: "Quy định đối với ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm”.
- QCVN 8-2:2011/BYT: "Quy định đối với ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm”.
- QCVN 8-3:2011/BYT: "Quy định đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm”.

Có 2 hình thức khi công bố chất lượng sản phẩm: Công bố hợp quy và phù hợp quy định.

- Công bố hợp quy là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm phù hợp với quy chuẩn áp dụng đối với sản phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

- Công bố phù hợp quy định là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm phù hợp với quy định áp dụng đối với sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Quy định kiểm định định kỳ như sau
- 01 (một) lần/năm đối với sản phẩm của cơ sở có một trong các chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến: GMP, HACCP, ISO 22000 hoặc tương đương.
- 02 (hai) lần/năm đối với sản phẩm của các cơ sở chưa được cấp các chứng chỉ nêu trên.

Lưu ý: Thông tin về công bố nêu trên áp dụng cho thực phẩm qua chế biến, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vật liệu bao gói, dụng cụ trực tiếp tiếp xúc thực phẩm.

0919 59 59 66