Công bố hương liệu thực phẩm

THÔNG BÁO QUY ĐỊNH MỚI VỀ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Theo NĐ 15/2018, hiệu lực ngày 02/02/2018 về công bố sản phẩm, tùy vào từng loại sản phẩm để tiến hành thủ tục tự công bố sản phẩm hay đăng ký công bố sản phẩm.

Quý khách vui lòng xem thêm thông tin hoặc liên hệ Cenlight để biết thêm thông tin: 

- Thủ tục tự công bố sản phẩm

- Thủ tục đăng ký công bố sản phẩm

Hương liệu thực phẩm là loại sản phẩm có tác dụng tạo mùi hương cho từng loại thực phẩm cụ thể. Theo quy định của pháp luật Việt Nam thì hương liệu thực phẩm trước khi lưu thông trên thị trường phải được công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Công ty Cenlight  xin được đồng hành với các doanh nghiệp trong  giải quyết vấn đề công bố hương liệu thực phẩm. Hướng dẫn các thủ tục xin cấp phép công bố hương liệu thực phẩm như sau:

1 - Cơ sở pháp lý:
– Luật an toàn thực số 55/2010/QH12 ngày 17/06/2010;
– Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/04/2012 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;
– Thông tư 19/2012/TT-BYT ngày 9/11/2012 về hướng dẫn việc công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm;
– Thông tư 27/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 về hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm.

2 -  Thành phần hồ sơ khách hàng cung cấp để công bố tiêu chuẩn chất lượng hương liệu thực phẩm.
a) Đối với sản phẩm nhập khẩu.
– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty nhập khẩu.
– Giấy phép lưu hành tự do (free sales certificate).
– Giấy phép CA (Certyficate Of Analysis) – Bản phân tích thành phần của nhà sản xuất.
– Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm .
– Giấy chứng nhận HACCP hoặc ISO 22000 của công ty sản xuất.
– 300 gram mẫu sản phẩm hoặc phiếu kiểm nghiệm về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu và các chỉ tiêu liên quan của nhà sản xuất hay của cơ quan kiểm nghiệm độc lập nước xuất xứ, hoặc của cơ quan kiểm nghiệm có thẩm quyền ở Việt Nam.

b) Đối với sản phẩm sản xuất trong nước.
– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty sản xuất .
– Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm .
– Giấy chứng nhận HACCP hoặc ISO 22000 của công ty sản xuất.
– 300 gram mẫu sản phẩm hoặc phiếu kiểm nghiệm sản phẩm.

3 - Quy trình thực hiện dịch vụ công bố tiêu chuẩn chất lượng hương liệu thực phẩm.

Bước 1:  Cenlight sẽ kiểm tra thông tin khách hàng cung cấp. Sau đó lên các chỉ tiêu kiểm nghiệm theo luật và mở tài khoản công bố tại Cục ATTP nếu doanh nghiệp chưa đăng ký.

Bước 2:  Gởi mẫu của khách hàng đến trung  tâm kiểm nghiệm có năng được phép kiểm nghiệm. Trong thời gian chờ kết quả kiểm nghiệm, Cenlight sẽ thiết lập hồ sơ công bố phù hợp với quy định an toàn vệ sinh thực phẩm. Hồ sơ gồm:
– Bản công bố phù hợp quy định ATTP.
– Bản thông tin chi tiết sản phẩm.
– Kế hoạch kiểm soát chất lượng.
– Kế hoạch giám sát định kỳ.
– Nhãn chính sản phẩm.
– Nhãn phụ sản phẩm.

Bước 3:  Sau khi có kết quả kiểm nghiệm. Chúng tôi sẽ tiến hành nộp hồ sơ công bố phù hợp vệ sinh an toàn thực phẩm đến cơ quan có thẩm quyền.

Cơ quan thẩm quyền tiếp nhận và cấp giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP  đối với  phụ gia thực phẩm và hương liệu thực phẩm là Cục an toàn thực phẩm.

Thời hạn giải quyết: 25 đến 30 ngày làm việc.

0919 59 59 66