Giấy phép phân phối rượu

Giấy phép phân phối rượu là điều kiện cần để các công ty nhập khẩu rượu. Doanh nghiệp có giấy phép phân phối được quyền nhập khẩu, phân phối rượu ở những tỉnh/thành đăng ký, bán lẻ rượu ở những địa điểm mà doanh nghiệp đăng ký. Tất cả sản phẩm rượu trước khi nhập khẩu phải được tiến hành công bố sản phẩm (Phải có rượu test và công bố).

Giấy phép phân phối sản phẩm rượu do Bộ Công Thương cấp. Giấy phép có thời hạn 05 năm. Giấy phép phân phối rượu sẽ thể hiện rõ các dòng rượu, các nhà cung cấp, các tỉnh/thành dự kiến phân phối rượu, địa điểm bán lẻ rượu.

Nghị định 105/2017/NĐ-CP (hiệu lực 01/11/2017) và Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung (hiệu lực 22/03/2020) quy định chi tiết các điều kiện và hồ sơ như sau:

I- Điều kiện để xin giấy phép phân phối rượu:

 1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 2. Có quyền sử dụng hợp pháp kho hàng hoặc hệ thống kho hàng với tổng diện tích sàn sử dụng từ 150 m2trở lên.   (NĐ 17/2020 bãi bỏ)
 3. Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định. (NĐ 17/2020 bãi bỏ)
 4. Có hệ thống phân phối rượu trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên (đã bao gồm địa bàn doanh nghiệp đặt trụ sở chính); tại mỗi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải có ít nhất 01 thương nhân bán buôn rượu. Trường hợp doanh nghiệp có thành lập chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính để kinh doanh rượu thì không cần có xác nhận của thương nhân bán buôn rượu.” (NĐ 17/2020 sửa đổi, bổ sung)
 5. Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài.
 6. Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định. (NĐ 17/2020 bãi bỏ)

II- Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp phân phối rượu: 

 1. Nhập khẩu rượu, mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước và thương nhân phân phối rượu khác theo nội dung ghi trong giấy phép;
 2. Bán rượu cho các thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên phạm vi địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép;
 3. Bán rượu cho thương nhân mua rượu để xuất khẩu;
 4. Trực tiếp bán lẻ rượu tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân trên phạm vi địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép (NĐ 17/2020 sữa đổi, bổ sung).

III - Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu (01 bộ) bao gồm:

 1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu theo Mu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này.
 2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.
 3. Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm kho hàng, địa điểm bán rượu lẻ rượu và bán rượu tiêu dùng tại chỗ (nếu có kinh doanh) theo quy định. (NĐ 17/2020 bãi bỏ)
 4. Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của các sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh. (NĐ 17/2020 bãi bỏ)
 5. Tài liệu về hệ thống phân phối rượu gồm một trong hai loại sau:a) Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống phân phối rượu kèm bản sao Giấy phép bán buôn rượu của thương nhân dự kiến tham gia hệ thống phân phối rượu;b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp để kinh doanh rượu.” (NĐ 17/2020 sửa đổi, bổ sung)
 6. Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu:
 • Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của các nhà cung cấp rượu;
 • Trường hợp nhà cung cấp rượu là thương nhân trong nước cần có bản sao Giy phép sản xuất rượu hoặc Giấy phép phân phối rượu.

7. Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại trụ sở, địa điểm kinh doanh và kho hàng. (NĐ 17/2020 bãi bỏ)

IV - Một số lưu ý qua trọng khi nhập khẩu rượu:

1- Tất cả rượu trước khi nhập khẩu phải tiến hành công bố sản phẩm (tức là phải có mẫu để testing). Nếu như trước 22.03.2020, doanh nghiệp phải nhập rượu mẫu về, tiến hành kiểm nghiệm, công bố => rồi mới xin giấy phép phân phối rượu. Thì từ ngày 22/03/2020, doanh nghiệp có thể tiến hành xin giấy phép phân phối rượu trước rồi mới nhập rượu mẫu về.

2- Thuế tiêu thụ đặc biệt: Rượu nhập khẩu là mặt hàng bị tính thuế tiêu thụ đặc biệt. Theo thông tư 195/2015/TT-BTC (hiệu lực ngày 01/11/2016), giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán ra. Doanh nghiệp chú ý điểm này để đưa ra quyết định về giá phù hợp.

Dịch vụ tư vấn của Cenlight

Cenlight đã tư vấn và thực hiện dịch vụ thành công cho nhiều Khách hàng trong 07 năm qua (từ 2012). 100% Khách hàng của Chúng tôi đều được cấp Giấy phép phân phối sản phẩm rượu và các giấy phép kinh doanh rượu khác. Thời gian xử lý: 15-20 ngày làm việc.

Quý Khách hàng sẽ hài lòng khi sử dụng dịch vụ của Cenlight. Vui lòng liên hệ, Chúng tôi sẽ hỗ trợ tốt hơn.

Tel: 028.38 132 622  - 0919 59 59 66

 

* : Vui lòng điền đầy đủ thông tin.

Leave Comment

0919 59 59 66