Giấy phép phân phối rượu

Giấy phép phân phối rượu là điều kiện cần của các công ty nhập khẩu rượu. Phải có giấy phép này thì doanh nghiệp mới được quyền nhập khẩu rượu về thị trường Việt Nam. So với quy định cũ, điều kiện cấp giấy phép đơn giản hơn và không bị giới hạn số lượng doanh nghiệp được cấp phép. Các điều kiện được quy định tại Nghị định 105/2017/NĐ-CP, hiệu lực từ ngày 01/11/2011.Giấy phép phân phối sản phẩm rượu do Bộ Công Thương cấp. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, BCT xem xét và cấp giấy phép cho thương nhân. Giấy phép có thời hạn 05 năm.

Trước khi nộp hồ sơ xin giấy phép phân phối rượu, doanh nghiệp nhập khẩu rượu phải có bản công bố sản phẩm rượu trước. Đồng thời, thương nhân phải có hệ thống phân phối rượu ở các tỉnh thành dự kiến bán rượu. Giấy phép phân phối rượu sẽ ghi nội dung chi tiết về nhà cung cấp rượu và từng loại rượu cụ thể.

Nghị định 105/2017/NĐ-CP  quy định chi tiết các điều kiện và hồ sơ như sau:

I- Điều kiện để xin giấy phép phân phối rượu:

 1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 2. Có quyền sử dụng hợp pháp kho hàng hoặc hệ thống kho hàng với tổng diện tích sàn sử dụng từ 150 m2trở lên.
 3. Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.
 4. Có hệ thống phân phối rượu trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên; tại địa bàn mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải có ít nhất 01 thương nhân bán buôn rượu.
 5. Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài.
 6. Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.

II- Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp phân phối rượu: 

 1. Nhập khẩu rượu, mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước và thương nhân phân phối rượu khác theo nội dung ghi trong giấy phép;
 2. Bán rượu cho các thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên phạm vi địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép;
 3. Bán rượu cho thương nhân mua rượu để xuất khẩu;
 4. Trực tiếp bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân trên phạm vi địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép.

III - Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu (01 bộ) bao gồm:

 1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu theo Mu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này.
 2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.
 3. Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm kho hàng, địa điểm bán rượu lẻ rượu và bán rượu tiêu dùng tại chỗ (nếu có kinh doanh) theo quy định.
 4. Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của các sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh.
 5. Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống phân phối rượu củcác thương nhân bán buôn rượu; bản sao. Giấy phép bán buôn rượu của thương nhân dự, kiến tham gia hệ thống phân phối của doanh nghiệp xin cấp phép.
 6. Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu:
 • Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của các nhà cung cấp rượu;
 • Trường hợp nhà cung cấp rượu là thương nhân trong nước cần có bản sao Giy phép sản xuất rượu hoặc Giấy phép phân phối rượu.

7. Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại trụ sở, địa điểm kinh doanh và kho hàng.

Dịch vụ tư vấn của Cenlight

Cenlight kinh nghiệm tư vấn và thực hiện dịch vụ cho nhiều khách hàng. 

Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay Cenlight để được tư vấn đầy đủ hơn.

Tel: 028.38 132 622  - 0919 59 59 66

 

* : Vui lòng điền đầy đủ thông tin.

Leave Comment

0919 59 59 66