Tư vấn mã số mã vạch

Mã số mã vạch là một giải pháp  thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc kinh doanh, quản lý hàng hóa. Mã số mã vạch hàng hóa gồm 2 phần: Mã số là một dãy số dung để phân định vật phẩm, địa điểm, tổ chức; mã vạch là dãy một các vạch thẩm song song  và các khoảng trống xen kẽ để thể hiện mã số sao cho máy quét có thể đọc được.

1. Thủ tục đăng ký mã số mã vạch
- Bản đăng ký sử dụng MSMV theo mẫu quy định;
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, thương mại hoặc bản sao Quyết định thành lập đối với các tổ chức khác;
- Bảng Đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN.
- Phiếu đăng ký thông tin cho cơ sở dữ liệu của GS1 Việt Nam (Mạng GEPIR) theo mẫu quy định tại Phụ lục III của Quy định này.

2. Thời hạn xin mã số mã vạch
- Theo quy định thời hạn cấp mã số (mã tạm thời) là 02-05 ngày kể từ ngày đăng ký, Quý Khách hàng có thể sử dụng mã tạm thời để in trên bao bì sản phẩm.
- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký mã số mã vạch sẽ được gửi tới Quý Khách hàng trong thời gian từ 01-02 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

3. Cơ Quan cấp phép
- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng  là cơ quan giúp Bộ Khoa học và Công nghệ cấp các loại MSMV.
- Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (gọi tắt là Quatest 3) được chỉ định là tổ chức đại diện cho GS1 Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh tiếp nhận hướng dẫn đăng ký quyền sử dụng mã số mã vạch.

DỊCH VỤ TƯ VẤN MÃ SỐ MÃ VẠCH CỦA CENLIGHT
Cung cấp cho Quý Khách hàng dịch vụ tư vấn mã số mã vạch đối với sản phẩm hàng hóa:
- Soạn hồ sơ đăng ký mã số mã vạch;
- Thay mặt Quý Khách hàng tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan cấp phép cho đến khi Quý Khách hàng được cấp Giấy chứng nhận đăng ký mã số mã vạch;
- Thay mặt Quý khách hàng nhận mã số, bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký mã số mã vạch và bàn giao cho Quý Khách hàng.

 

 

0919 59 59 66