Văn bản pháp luật quy định về giấy phép lao động

Văn bản pháp luật quy định về giấy phép lao động

1

Ban hành: 18/06/2012
Hiệu lực: 01/05/2013
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 02/07/2012

2

Ban hành: 18/06/2012
Hiệu lực: 10/12/2013
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhập:

Bạn cần tìm hiểu thêm?

Vui lòng xem thêm hoặc liên hệ Chúng tôi.
Tel : 028.38 132 622  - 0919 59 59 66
E    : contact@cenlight.com.vn

0919 59 59 66