Category Archives: AN TOÀN THỰC PHẨM

Nghị định 15/2018/NĐ-CP thay thế Nghị định 38/2012/NĐ-CP về an toàn thực phẩm

Ngày 02/02/2018, Chính phủ đã ban hành nghị định 15/2018/NĐ-CP  quy định chi tiết  một số điều về luật An toàn thực phẩm và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Nghị định mới này giúp doanh nghiệp giảm thiểu thủ tục hành chính và sớm đưa sản phẩm ra thị trường. Tuy…

Điều kiện an toàn thực phẩm

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Vệ sinh an toàn thực phẩm là tất cả các điều kiện từ khâu sản xuất, chế biến, đóng gói, phân phối, bảo quản… giúp đảm bảo an toàn thực phẩm. Đơn vị sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Đây là điều kiện bắt buộc…

Quy định xử lý vi phạm an toàn thực phẩm

Một số quy định xử phạt vi phạm về điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong kinh doanh, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu thực phẩm (Theo quy định tại Nghị định 178/2013/NĐ-CP). Stt Hành vi Mức xử phạt 1  Buôn bán thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn,…

0919 59 59 66