Category Archives: CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Quy định xử lý vi phạm an toàn thực phẩm

Một số quy định xử phạt vi phạm về điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong kinh doanh, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu thực phẩm (Theo quy định tại Nghị định 178/2013/NĐ-CP). Stt Hành vi Mức xử phạt 1  Buôn bán thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn,…

0919 59 59 66