Category Archives: DỊCH VỤ CENLIGHT

Điểm mới về giấy phép lao động theo Nghị định 70/2023

Ngày 18 tháng 09 năm 2023 Chính phủ có ban hành Nghị định 70/2023/nđ-cp sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động…

Dịch vụ công bố thực phẩm

DỊCH VỤ CÔNG BỐ THỰC PHẨM (Thực phẩm nhập khẩu hoặc thực phẩm sản xuất tại Việt Nam) Công bố sản phẩm là thủ tục hành chính mà doanh nghiệp cần làm trước khi nhập khẩu hoặc đưa thực phẩm ra thị trường. Đối với thực phẩm nhập khẩu thì phải có bản công bố…

Gia hạn giấy phép lao động

GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Theo quy định tại điều 16 nghị định 152/2020/NĐ-CP thì giấy phép lao động chỉ được gia hạn khi đáp ứng đủ 3 điều kiện sau: Giấy phép lao động đã được cấp còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày.…

Dịch vụ Cenlight

Tìm kiếm i – DỊCH VỤ THÀNH LẬP VÀ THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY VỐN VIỆT NAM Báo giá Gửi yêu cầu dịch vụ »  Dịch vụ THÀNH LẬP công ty 100% vốn Việt Nam »  Dịch vụ THAY ĐỔI nội dung đăng ký kinh doanh » Dịch vụ MỞ chi nhánh,…

Công bố thực phẩm nhập khẩu

Thực phẩm nhập khẩu là mặt hàng thuộc đối tượng phải kiểm tra an toàn thực phẩm trước khi được phép nhập khẩu vào Việt Nam. Đối với thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm… đều phải tiến hành công bố sản…

Translate »
All in one
Gọi