Category Archives: DỊCH VỤ CENLIGHT

Gia hạn giấy phép lao động

GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Theo quy định tại điều 16 nghị định 152/2020/NĐ-CP thì giấy phép lao động chỉ được gia hạn khi đáp ứng đủ 3 điều kiện sau: Giấy phép lao động đã được cấp còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày.…

Dịch vụ Cenlight

DỊCH VỤ THÀNH LẬP VÀ THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH Công ty vốn Việt nam »  Dịch vụ THÀNH LẬP công ty 100% vốn Việt Nam »  Dịch vụ THAY ĐỔI nội dung đăng ký kinh doanh » Dịch vụ MỞ chi nhánh, địa điểm kinh doanh Công ty vốn nước ngoài »  Dịch…

Liên hệ