Category Archives: Giấy phép

Thủ tục miễn giấy phép lao động

Thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động   Trước ít nhất 07 ngày kể từ ngày người nước ngoài bắt đầu làm việc, doanh nghiệp phải gửi hồ sơ đề nghị lên cơ quan đăng ký lao động xác nhận người nước ngoài không thuộc…

Giấy phép lao động cho giáo viên nước ngoài

Theo Nghị định11/2016/NĐ-CP, Giáo viên nước ngoài muốn làm việc tại Việt Nam phải cần có Giấy phép lao động. Thời hạn giấy phép lao động tối đa 02 năm. Và thành phần hồ sơ để tiến hành thủ tục cấp giấy phép lao động gồm: 1-  Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động…

Tư vấn thẻ tạm trú cho người thân của người nước ngoài

Người nước ngoài khi đến Việt Nam đầu tư và làm việc, vợ con thường đi theo. Và tất nhiên, để vợ con… (người thân) của họ có thể cư trú tại đây thì những người thân này phải có thẻ tạm trú. Người thân của người nước ngoài được cấp thẻ tạm trú theo…

Translate »
Gọi