Category Archives: Giấy phép

Bệnh viện khám sức khỏe cho người nước ngoài

Danh sách bệnh viện khám sức khỏe cho người nước ngoài  tại TP.Hồ Chí Minhtheo Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 05 năm 2013 (Hiệu lực ngày 01/07/2013) (Cập nhật đến ngày 26/11/2016)   Đây là các bệnh viện  tại TP.Hồ Chí Minh đủ điều kiện để khám sức khỏe cho người nước ngoài xin…

Translate »
Gọi