Chuyển tới nội dung

GIẤY PHÉP

Đăng ký phù hiệu xe

Chuyên cung cấp dịch vụ làm phù hiệu xe, biển hiệu xe các loại… Đây là thông tin được cập nhập theo quy định mới – Nghị định 10/2020/NĐ-CP (hiệu lực 01/04/2020)

phù hiệu xe

Thủ tục đăng ký xe máy chuyên dùng

Xe máy chuyên dùng là những loại xe như máy đào, máy ủi, máy cạp, máy san, máy xúc, cần trục… Khi sử dụng các loại xe này thì cần tiến hành đăng ký để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe chuyên dùng.

Tư vấn Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm

Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm là điều kiện bắt buộc đối với các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dịch vụ ăn uống nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, giúp phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ về an toàn thực phẩm

Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm
All in one
Gọi