Category Archives: GIẤY PHÉP CON

phù hiệu xe

Phù hiệu xe

Chuyên cung cấp dịch vụ làm phù hiệu xe, biển hiệu xe các loại… Đây là thông tin được cập nhập theo quy định mới – Nghị định 10/2020/NĐ-CP (hiệu lực 01/04/2020)

giấy phép kinh doanh van tai va phu hieu xe

Giấy phép kinh doanh vận tải

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ CẤP MỚI/CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI, PHÙ HIỆU-BIỂN HIỆU Cenlight chuyên dịch vụ đăng ký CẤP MỚI/CẤP LẠI/GIA HẠN giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu, biển hiệu. Chúng tôi đã thực hiện dịch vụ cho nhiều Khách hàng từ 2013 đến nay. DỊCH VỤ NHANH, UY…

Giấy phép liên vận Việt Lào

GIẤY PHÉP LIÊN VẬN VIỆT NAM – LÀO (TRANSIT VIỆT – LÀO) Theo thông tư 88/2014/TT-BGTVT các phương tiện vận tải muốn đi qua biên giới Việt – Lào phải có Giấy phép liên vận Việt – Lào (Transit) I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG: Xe thương mại và xe phi thương mại. II. XE THƯƠNG…

Giấy phép liên vận Việt Cam

GIẤY PHÉP LIÊN VẬN VIỆT NAM – CAMPUCHIA Theo quy định tại  thông tư 39/2015/TT-BGTVT hướng dẫn thi hành một số điều của hiệp định và nghị định thư thực hiện hiệp định vận tải đường bộ giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ hoàng gia Campuchia thì các phương tiện vận tải đi…

0919595966