Category Archives: GIAY PHEP LAO DONG & VISA

Thủ tục cấp giấy phép lao động

Thủ tục cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài Trong khoảng 30 ngày kể từ ngày dự kiến người nước ngoài bắt đầu làm việc chính thức, Doanh nghiệp cần tiến hành đăng ký nhu cầu tuyển dụng lao động nước ngoài tại Cơ quan quản lý lao động. Cơ quan quản lý…

0919595966