Category Archives: Share

Điều kiện an toàn thực phẩm

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Vệ sinh an toàn thực phẩm là tất cả các điều kiện từ khâu sản xuất, chế biến, đóng gói, phân phối, bảo quản… giúp đảm bảo an toàn thực phẩm. Đơn vị sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Đây là điều kiện bắt buộc…

Thủ tục nhập khẩu mỹ phẩm

1/ Căn cứ pháp lý: Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ Thông tư 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định yề quản lý mỹ phẩm. Các sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm còn hiệu…

Giấy phép phân phối rượu

Giấy phép phân phối rượu

Quy định về việc cấp giấy phép phân phối sản phẩm rượu. Giấy phép này được cấp cho doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu rượu, phân phối rượu ở nhiều tỉnh thành khác nhau… cập nhập theo thông tin mới nhất năm 2020

Nội dung giấy phép kinh doanh rượu

Giấy phép phân phối rượu, Giấy phép bán buôn rượu, Giấy phép bán lẻ rượu, Giấy phép bán rượu tiêu dùng đều theo mẫu số 05 phía dưới. Nội dung chủ yếu của các loại giấy phép rượu gồm: Tên các loại rượu kinh doanh; Thông tin của các đơn vị cung cấp rượu; Thông…

Giấy phép bán buôn rượu

Giấy phép bán buôn rượu do Sở Công Thương cấp. Thời hạn giấy phép bán buôn là 05 năm. Doanh nghiệp có giấy phép bán buôn rượu có quyền bán rượu cho các thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên phạm vi địa…

0919595966