Category Archives: Share

thay đổi đăng ký kinh doanh

Thay đổi giấy phép kinh doanh

Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh Cenlight Giấy phép kinh doanh là một căn cứ xác định năng lực pháp lý của một doanh nghiệp. Theo quy định, doanh nghiệp khi có nhu cầu thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì phải làm thủ tục thông báo lên phòng đăng ký…

0919595966