Category Archives: Tin tức

Điều kiện kinh doanh lữ hành

I – Điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa 1. Có đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền và có giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa. 2. Có phương án kinh doanh lữ hành nội địa; có chương trình du lịch cho…

Liên hệ