Công bố hương liệu thực phẩm

Hương liệu thực phẩm là loại sản phẩm có tác dụng tạo mùi hương cho từng loại thực phẩm cụ thể. Theo quy định của pháp luật Việt Nam thì hương liệu thực phẩm trước khi lưu thông trên thị trường phải được công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Công ty Cenlight  xin được đồng hành với các doanh nghiệp trong  giải quyết vấn đề công bố hương liệu thực phẩm. Hướng dẫn các thủ tục xin cấp phép công bố hương liệu thực phẩm như sau:

1 - Cơ sở pháp lý:

- Luật an toàn thực số 55/2010/QH12 ngày 17/06/2010;

- Nghị định số 15/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luât An toàn thực phẩm;

- Thông tư 24/2019/TT-BYT quy định về quản lý và sử dụng phụ gia trong thực phẩm;

2 -  Thành phần hồ sơ khách hàng cung cấp để công bố tiêu chuẩn chất lượng hương liệu thực phẩm.
a) Đối với sản phẩm nhập khẩu.
– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty nhập khẩu.
– Giấy phép lưu hành tự do (free sales certificate): Tùy từng loại sản phẩm mới cần CFS, các hương liệu có trong JECFA (Ủy ban chuyên gia về Phụ gia thực phẩm của FAO và WHO) và FEMA (+JECFA : Ủy ban chuyên gia về Phụ gia thực phẩm của FAO và WHO
+ FEMA: Hiệp hội các nhà sản xuất hương liệu và các chất chiết xuất) thì không cần CFS. 

– Giấy phép CA (Certyficate Of Analysis) – Bản phân tích thành phần của nhà sản xuất.
– Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm .
– 300 gram mẫu sản phẩm hoặc phiếu kiểm nghiệm về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu và các chỉ tiêu liên quan của nhà sản xuất hay của cơ quan kiểm nghiệm độc lập nước xuất xứ, hoặc của cơ quan kiểm nghiệm có thẩm quyền ở Việt Nam.

b) Đối với sản phẩm sản xuất trong nước.
– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty sản xuất .
– Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm .
– 300 gram mẫu sản phẩm hoặc phiếu kiểm nghiệm sản phẩm.

3 - Quy trình thực hiện dịch vụ công bố tiêu chuẩn chất lượng hương liệu thực phẩm.

Bước 1:  Cenlight sẽ kiểm tra thông tin khách hàng cung cấp. Sau đó lên các chỉ tiêu kiểm nghiệm theo luật và mở tài khoản công bố tại Cục ATTP nếu doanh nghiệp chưa đăng ký.

Bước 2:  Gởi mẫu của khách hàng đến trung  tâm kiểm nghiệm có năng được phép kiểm nghiệm. Trong thời gian chờ kết quả kiểm nghiệm, Cenlight sẽ thiết lập hồ sơ công bố phù hợp với quy định an toàn vệ sinh thực phẩm. Hồ sơ gồm:
– Bản công bố sản phẩm.
– Nhãn chính sản phẩm.
– Nhãn phụ sản phẩm.

Bước 3:  Sau khi có kết quả kiểm nghiệm. Chúng tôi sẽ tiến hành nộp hồ sơ công bố sản phẩm phù hợp vệ sinh an toàn thực phẩm đến cơ quan có thẩm quyền.

4 - Thời hạn giải quyết: 10 đến 30 ngày làm việc.

Dịch vụ tư vấn công bố chất lượng Cenlight

Cenlight có kinh nghiệm nhiều năm, kiến thức chuyên môn tốt và nhiệt tình trong công việc, Quý khách sẽ hài lòng khi sử dụng dịch vụ tư vấn công bố tiêu chuẩn chất lượng của Cenlight.

Vui lòng liên hệ Cenlight: 028.38 132 622  - 0919 59 59 66

Spread the word. Share this post!

Translate »
All in one
Gọi
%d bloggers like this: