Công bố sản phẩm rượu nhập khẩu

Cũng như các mặt hàng thực phẩm khác, sản phẩm rượu khi nhập khẩu và sản xuất trong nước thì khi lưu thông trên thị trường Việt Nam phải được tiến hành công bố sản phẩm.

Khi nhập khẩu rượu thì ngoài những giấy tờ pháp lý liên quan khác như giấy phép phân phối sản phẩm rượu hoặc giấy phép bán buôn có chức năng nhập khẩu rượu (Được cấp trước ngày 01/01/2013) thì doanh nghiệp còn cần phải cung cấp các tài liệu pháp lý liên quan đến công bố sản phẩm rượu.

Công bố sản phẩm rượu gồm Công bố hợp quy (đối với các loại rượu cụ thể đã có Quy chuẩn kỹ thuật quy định ) và Công bố phù hợp quy định ATTP.

Kiểm nghiệm sản phẩm: 07 ngày
Đối với từng loại rượu sẽ có các chỉ tiêu cần kiểm nghiệm khác nhau, rượu vang sẽ khác với rượu shochu và sake. Trước khi tiến hành kiểm nghiệm các loại rượu, doanh nghiệp cũng cần phải xác định rõ đây là loại rượu gì rồi mới đưa ra được các chỉ tiêu kiểm nghiệm phù hợp theo quy định hiện hành.

Tuy nhiên đối với rượu nhập khẩu, doanh nghiệp thường gặp khó khăn đối với việc có mẫu rượu để kiểm nghiệm. Vì theo quy định hiện nay, chỉ có những công ty có giấy phép phân phối sản phẩm rượu hoặc công ty có giấy phép bán buôn rượu có chức năng nhập khẩu rượu (Giấy phép có trước ngày 01/01/2013) thì mới được phép nhập rượu về nên doanh nghiệp nên xem xét nội dung này trước quy định này trước khi tiến hành công bố sản phẩm.

– Số mẫu sản phẩm: Thường 01 chai;
– Chỉ tiêu kiểm nghiệm: Dựa vào QCVN (nếu có) và quy định về ATTP;
– Tổ chức kiểm nghiệm: Đạt tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật;
– Kết quả kiểm nghiệm: Giúp đánh giá chất lượng sản phẩm.

2. Công bố chất lượng sản phẩm: 10-25 ngày làm việc
– Công bố hợp quy: 10 ngày làm việc;
– Công bố phù hợp an toàn thực phẩm: 20-25 ngày làm việc;

3. Hồ sơ công bố sản phẩm rượu:
– Giấy phép kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư;
– Bản thông tin chi tiết sản phẩm
– Nhãn sản phẩm;
– Kế hoạch giám sát định kỳ;
– Kết quả kiểm nghiệm;
– Giấy chứng nhận HACCP, ISO22000 hoặc tương đương (nếu có);
– Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP (áp dụng đối với sản phẩm sản xuất trong nước);
– Kế hoạch kiểm soát chất lượng (áp dụng đối với sản phẩm sản xuất trong nước)
– Nhãn phụ sản phẩm (ap dụng với rượu nhập khẩu).

4. Cơ quan giải quyết hồ sơ công bố:
– Rượu nhập khẩu: Cục An toàn thực phẩm.
– Rượu sản xuất trong nước: Chi Cục An toàn thực phẩm

Spread the word. Share this post!

Gọi
%d bloggers like this: