Chuyển tới nội dung

CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Tư vấn Công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước

Theo TT 06/2011/TT-BYT, Các tổ chức, cá nhân trước khi đưa mỹ phẩm ra thị trường phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp số tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính an toàn, hiệu quả và chất lượng sản phẩm.

Công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước

Dịch vụ tư vấn công bố sản phẩm

Dịch vụ công bố sản phẩm Cenlihgt: NHANH – ĐÚNG LUẬT – KHÔNG LO KHI HẬU KIỂM – CHI PHÍ HỢP LÝ. Cenlight đã thực hiện dịch vụ cho nhiều doanh nghiệp, hkd và các đối tác là công ty forwarder.

Dịch vụ công bố sản phẩm Cenlight
Translate »
All in one
Gọi