Cenlight Consultant

Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá (còn gọi đăng ký logo độc quyền) là việc cần thiết để cá nhân/doanh nghiệp bảo vệ tài sản hợp pháp của mình.

Nhãn hiệu hàng hóa là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, các nhân khác nhau. Nhãn hàng hóa có thể là chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình không gian ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.

Nhãn hiệu hàng hóa được coi là một loại tài sản vô hình của người hoặc công ty và là một trong các đối tượng sở hữu công nghiệp được pháp luật bảo hộ, nhưng tùy theo luật ở mỗi quốc gia, nhãn hiệu cần đăng ký để trở thành thương hiệu được bảo hộ theo luật định.

Quá trình và thủ tục đăng ký nhãn hiệu (đăng ký logo độc quyền):

1- Dịch vụ của đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

2- Thời gian thẩm định đơn nhãn hiệu trải qua các giai đoạn sau:

Tuy nhiên, trên thực tế thời hạn trên có thể nhanh hoặc chậm hơn tuỳ thuộc vào số lượng đơn nộp vào Cục tại thời điểm xét nghiệm.

3- Chi phí đăng ký nhãn hiệu

Theo quy định, Đơn nhãn hiệu phải đăng ký kèm theo danh mục sản phẩm/dịch vụ được phân nhóm theo Bảng phân loại Nice phiên bản 11. Phí và lệ phí khi đăng ký nhãn hiệu sẽ được tính dựa trên số nhóm và số sản phẩm trong mỗi nhóm được đăng ký trong Đơn.

4- Tài liệu cung cấp

5- Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

6- Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu: 

Nhãn hiệu được bảo hộ trong vòng 10 năm kể từ ngày nộp đơn. Và được gia hạn không hạn chế khi kết thúc thời hạn bảo hộ. Do vậy, cá nhân/doanh nghiệp được sở hữu nhãn hiệu và là tài sản của cá nhân/doanh nghiệp khi gia hạn văn bằng đúng quy định.

Dịch vụ khác: