NHÃN HIỆU & MÃ VẠCH MÃ SỐ SẢN PHẨM

Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá (logo)

Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá (còn gọi đăng ký logo độc quyền) là việc cần thiết để cá nhân/doanh nghiệp bảo vệ tài sản hợp pháp của mình. Quá trình và thủ tục đăng ký nhãn hiệu (đăng ký logo độc quyền):

Tư vấn mã số mã vạch, mã qr code

Cenlight tư vấn hồ sơ đăng ký mã số mã vạch, mã qr code. Sau khi đăng ký 05 ngày làm việc, doanh nghiệp được cấp mã số tạm thời và có thể tạo các loại mã vạch, mã qr code cho sản phẩm...

Translate »
All in one
Gọi
%d