Dịch vụ đăng ký giấy phép lao động

1. THỜI HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG?

Giấy phép lao động (Work permit) là loại giấy tờ cho phép người nước ngoài làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Thời hạn của giấy phép tối đa 02 năm. 

Giấy phép lao động

Giấy phép lao động

Theo quy định tại §170 Luật Lao động 2012, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải có giấy phép lao động. Trường hợp, người nước ngoài không có giấy phép lao động sẽ bị trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam theo quy định (§171 LLĐ). Người nước ngoài có thể xin thẻ tạm trú thời hạn tối đa 02 năm (theo thời hạn giấy phép lao động).

2. HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ ĐỂ ĐĂNG KÝ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG?

Tùy vị trí làm việc, Cenlight sẽ tư vấn chi tiết hồ sơ cần cung cấp để nộp hồ sơ xin giấy phép lao động. Người nước ngoài có thể làm quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật.

 • Vị trí quản lý, giám đốc điều hành: Cần xác nhận kinh nghiệm quản lý tối thiểu 12 tháng;
 • Vị trí chuyên gia: Có văn bản xác nhận là chuyên gia của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài hoặc có bằng cấp liên quan và xác nhận tối thiểu 03 năm kinh nghiệm phù hợp vị trí tuyển dụng.
 • Vị trí lao động kỹ thuật: Giấy tờ xác nhận được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác với thời gian ít nhất 01 năm. Và xác nhận tối thiểu 03 năm kinh nghiệm phù hợp với vị trí công việc.

Với công việc đặc thù khác, công dân nước ngoài có thể cung cấp các tài liệu liên quan khác.

Ngoài ra, Lý lịch tư pháp là tài liệu cần phải có trong hồ sơ cấp phép. Phiếu lý lịch tư pháp là văn bản xác nhận người nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tài liệu này có thể do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp. Trường hợp người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam, tài liệu này có thể xin ở Việt Nam.

I - Hồ sơ cần chuẩn:

1- Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư: 02 Bản sao công chứng.

2- Lý lịch tư pháp: 01 bản chính

3- Giấy khám sức khoẻ: Nếu khám ở Việt Nam thì phải đến các bệnh viện do Bộ y tế cấp phép khám sức khỏe cho người nước ngoài.

4- Hộ chiếu: Bản sao y công chứng toàn cuốn ( kể cả trang trống),

5- Hình ảnh: 2 tấm 4x6, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, ảnh chụp không quá 06 tháng

6- Văn bản xác minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật.

Và một số văn bản khác tùy từng trường hợp.

Ghi chú quan trọng:  Tài liệu nước ngoài đều phải hợp pháp hóa lãnh sự và dịch thuật công chứng. 

 

3. THỜ GIAN XỬ LÝ: 5-30 ngày làm việc, tùy thuộc vào quy định của từng tỉnh/thành.

Trước khi người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ cấp giấy phép lao động. 

 

4. Các trường hợp người lao động nước ngoài khác không thuộc diện cấp giấy phép lao động, bao gồm (Điều 7, Nghị định 11/2016):

 • Người lao động nước ngoài quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 172 của Bộ luật Lao động.
 • Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới, bao gồm: kinh doanh, thông tin, xây dựng, phân phối, giáo dục, môi trường, tài chính, y tế, du lịch, văn hóa giải trí và vận tải;
 • Vào Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn về chuyên môn và kỹ thuật hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ cho công tác nghiên cứu, xây dựng, thẩm định, theo dõi đánh giá, quản lý và thực hiện chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) theo quy định hay thỏa thuận trong các điều ước quốc tế về ODA đã ký kết giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và nước ngoài;
 • Được Bộ Ngoại giao cấp giấy phép hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;
 • Được cơ quan, tổ chức của nước ngoài cử sang Việt Nam giảng dạy, nghiên cứu tại trường quốc tế thuộc phạm vi quản lý của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam hoặc được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận vào giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục, đào tạo tại Việt Nam;
 • Tình nguyện viên có xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam;
 • Vào Việt Nam làm việc tại vị trí chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành hoặc lao động kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và thời gian cộng dồn không quá 90 ngày trong 01 năm;
 • Vào Việt Nam thực hiện thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức ở Trung ương, cấp tỉnh ký kết theo quy định của pháp luật;
 • Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường, cơ sở đào tạo ở nước ngoài có thỏa thuận thực tập trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam;
 • Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam làm việc sau khi được Bộ Ngoại giao cấp phép, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác;
 • Có hộ chiếu công vụ vào làm việc cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;
 • Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Căn cứ pháp lý?

- Luật Lao động;

- Nghị định 11/2016/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Thông tu 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn NĐ 16/2016/NĐ-CP.

Sau khi có giấy phép lao động hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, người nước ngoài có thể tiến hành nộp hồ sơ để được cấp thẻ tạm trú. Thời hạn của thẻ tạm trú theo thời hạn của giấy phép lao động hoặc khác tùy theo từng trường hợp cụ thể.

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Cenlight thực hiện dịch vụ tư vấn, đăng ký giấy phép lao động cho người nước ngoài từ 2010. Dịch vụ NHANH - BẢO MẬT- CHI PHÍ HỢP LÝ. 

Vui lòng liên hệ Cenlight: Hotline/zalo 0919 59 59 66

 

Giấy phép lao động

Visa

Cảm ơn Bạn đã ghé thăm website Cenlight!

Spread the word. Share this post!

0919595966