Chuyển tới nội dung

công văn số 7030

Công văn số 7030/SGTVT-KT ngày 08/07/2021

Công văn số 7030/SGTVT-KT hướng dẫn cho các xe ô tô vận chuyển hàng hóa, vận chuyển công nhân, chuyên gia và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh, từ các tỉnh đến Thành phố Hồ Chí Minh và phương tiện đi qua địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lưu thông khi qua các khu vực kiểm soát phòng chống dịch Covid19, trong thời gian Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị số 16.

All in one
Gọi