Tag Archives: giấy phép điều hành tour du lịch

Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

TƯ VẤN GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH NỘI ĐỊA Cập nhập theo Luật Du lịch 2017 – Hiệu lực: 01/01/2018 Theo quy định mới tại Luật Du lịch 2017, đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa phải có Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa. Sau đây là…

Translate »
Gọi