Thành lập công ty

Dịch vụ / Giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư

Tư vấn thành lập công ty

Chúng tôi chuyên hỗ trợ khách hàng thành lập công ty và thay đổi các nội dung đăng ký kinh doanh, cụ thể như sau:

 


 

Dịch vụ / Tư vấn doanh nghiệp/Giấy phép

Tư vấn điều kiện kinh doanh

Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/giấy chứng nhận đầu tư, doanh nghiệp kinh doanh các ngành nghề có điều kiện cần xin các giấy phép khác trước khi hoạt động. Chúng tôi chuyên hỗ trợ doanh nghiệp các dịch vụ sau:

Dịch vụ/ Tư vấn doanh nghiệp/Kinh doanh vận tải/Giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu xe

Tư vấn hỗ trợ kinh doanh vận tải

Chúng tôi chuyên tư vấn về giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô (vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hành khách) và tư vấn xin phù hiệu xe các loại (xe hợp đồng, xe cont, xe tải...).

Dịch vụ/ Tư vấn doanh nghiệp/ Mã số mã vạch

Tư vấn đăng ký mã số mã vạch

Các sản phẩm khi vào các hệ thống siêu thị, cửa hàng bán lẻ... đều phải có mã số mã vạch. Chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp tiến hành đăng ký mã số mã vạch:

 

 


Vui lòng liên hệ Cenlight, chúng tôi có thể hỗ trợ tốt hơn @ 0919 59 59 66

  • Tư vấn chi tiết về thành lập doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
  • Tư vấn sau thành lập.
  • Thực hiện thủ tục hành chính liên quan hoạt động của doanh nghiệp.
  • Kinh nghiệm tư vấn và xử lý dịch vụ nhiều năm.
  • Nhiệt tình-chuyên nghiệp

Đảm bảo thời gian - hỗ trợ nhiệt tình - Bảo mật thông tin

0919595966