Cenlight Consultant

Thủ tục nhập khẩu rượu

QUY ĐỊNH VỀ NHẬP KHẨU RƯỢU – THỦ TỤC NHẬP KHẨU RƯỢU

Nghị định 105/2018/NĐ-CP ra đời đã tạo điều kiện thông thoáng hơn cho doanh nghiệp kinh doanh rượu nhập khẩu so với nghị định 94/2012/NĐ-CP. Cenlight xin giới thiệu đến mọi người những điểm doanh nghiệp cần lưu ý khi nhập khẩu rượu về Việt Nam như sau:

1. Điều kiện để nhập khẩu rượu:

Theo Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 thì chỉ khi doanh nghiệp có một trong hai loại giấy phép là giấy phép phân phối rượu hoặc giấy phép sản xuất rượu thì được phép nhập khẩu rượu về Việt Nam. Vì vậy trước khi nhập khẩu rượu về thì doanh nghiệp phải xin được một trong hai loại giấy phép nêu trên do bộ công thương cấp. Mục này bạn có thể tham khảo tại https://tuvanhotrokinhdoanh.com.vn/giay-phep-phan-phoi-ruou/

Đó là điều kiện về giấy phép, ngoài ra rượu khi nhập khẩu về còn phải đáp ứng thêm một số điều kiện sau:

2. Hồ sơ hải quan khi thực hiện thủ tục nhập khẩu rượu:

Căn cứ theo khoản 2 điều 16 thông tư 39/2018/TT-BTC ngày  20/04/2018 hồ sơ nhập khẩu gồm:

3. Các quy định về thuế khi nhập khẩu rượu:

3.1 Thuế nhập khẩu:

– Theo quy định của khoản Điều 5 Luật thuế Xuất khẩu, nhập khẩu 2016 thì số tiền thuế nhập khẩu phải nộp = trị giá tính thuế X thuế suất của từng mặt hàng.

– Tùy vào từng loại rượu, doanh nghiệp căn cứ vào biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2020 để xác định mức thuế suất khi nhập về.

– Doanh nghiệp có thể tham khảo biểu thuế nhập khẩu tại đây: http://trungtamwto.vn/thong-ke/14729-bieu-thue-xuat-nhap-khau-viet-nam-nam-2020#

3.2 Thuế tiêu thụ đặc biệt:

Quy định tại khoản 4, Điều 1, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi số 70/2014/QH-13 ngày 26/11/2014  rượu có thuế suất tiêu thụ đặc biệt tùy theo nồng độ cồn:

STT

Hàng hóa Dịch Vụ

Thuế Suất
1 Rượu từ 20 độ trở lên
2 Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016 55
3 Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017 60
4 Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 65
5  Rượu dưới 20 độ
6 Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017 30
7 Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 35

3.3 Thuế GTGT:

Căn cứ vào luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 được sửa đổi bổ sung theo luật số 31/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và Luật số 106/2016/QH13 và Quy định tại thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam. Thì thuế GTGT đối với rượu khi nhập khẩu về được tính như sau:

Khi thực hiện thủ tục nhập khẩu rượu, các khoản thuế nêu trên phải đóng trước khi hàng hoá được thông quan.

Trên đây là những chia sẽ của chúng tôi, mong rằng sẽ giúp doanh nghiệp rõ hơn một phần nào đó về những điểm cần chú ý khi nhập khẩu rượu về Việt Nam.

Exit mobile version