Chuyển tới nội dung

Thủ tục hưởng lương hưu

Thủ tục hưởng lương hưu theo bhxh

ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC HƯỞNG LƯƠNG HƯU KHI ĐÓNG ĐỦ BẢO HIỂM XÃ HỘI

 

I. ĐIỀU KIỆN NGHỈ HƯU CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG:

Người lao động phải đáp ứng đủ 2 điều kiện sau:

 1. Đủ số năm tham gia BHXH: Người lao động phải tham gia đóng BHXH đủ 20 năm.
 2. Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định: tùy theo từng điều kiện làm việc và mỗi năm mà độ tuổi nghỉ hưu được quy định khác nhau như dưới đây.
 •  Độ tuổi nghỉ hưu đối người lao động tham gia BHXH bắt buộc làm việc trong điều kiện lao động bình thường:

– Đối với nam: kể từ năm 2021 độ tuổi nghỉ hưu của Nam là 60 tuổi 3 tháng. Sau đó cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đến hết năm 2028, độ tuổi nghỉ hưu sẽ là 62 tuổi.

– Đối với nữ: kể từ năm 2021 độ tuổi nghỉ hưu của Nữ là 55 tuổi 4 tháng. Sau đó cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đến hết năm 2035, độ tuổi nghỉ hưu sẽ là 60 tuổi.

– Độ tuổi nghỉ hưu đối người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn:
Có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định độ tuổi nghỉ hưu đối với người lao động làm việc trong điều kiện bình thường. – Độ tuổi nghỉ hưu đối với người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt:
Có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định độ tuổi nghỉ hưu đối với người lao động làm việc trong điều kiện bình thường.

Thủ tục hưởng lương hưu theo bhxh

II. MỨC HƯỞNG LƯƠNG HƯU:

Mức lương hưu hàng tháng của NLĐ tham gia BHXH bắt buộc được quy định tại điều 7 nghị định 115/2015/NĐ-CP như sau:

Mức lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng X Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

 1. Đối với lao động nam: tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% mức lương bình quân tham gia BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm tham gia thêm thì cộng thêm 2%, tối đa 75%.
 2. Đối với lao động nữ: tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH , sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Lưu ý: Đối với người lao động nghỉ hưu trước tuổi : Mức lương hưu hàng tháng của người đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi được tính như người nghỉ hưu đủ tuổi, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

III. HỒ SƠ NGHỈ HƯU

1. Hồ sơ hưởng lương hưu đối với người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc tại đơn vị sử dụng lao động gồm:

 • Bản chính Sổ BHXH.
 • Bản chính Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ hoặc Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo mẫu số 12-HSB hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí.
 • Đối với người nghỉ hưu do suy giảm KNLĐ thì cần nộp thêm Bản chính Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động (KNLĐ) của Hội đồng GĐYK
 • Đối với người có thời gian phục vụ trong quân đội trước ngày 01/01/2007 mà sổ BHXH không thể hiện đầy đủ thông tin làm căn cứ tính phụ cấp khu vực thì cần nộp thêm Bản chính Bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong quân đội có hưởng phụ cấp khu vực tại địa bàn có hưởng phụ cấp khu vực

2.Đối với người tham gia BHXH tự nguyện, bảo lưu thời gian tham gia BHXH (gồm cả người đang chấp hành hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích).

 • Bản chính Sổ BHXH.
 • Bản chính Đơn đề nghị hưởng lương hưu (Mẫu số 14-HSB)
 • Đối với người nghỉ hưu do suy giảm KNLĐ thì cần nộp thêm Bản chính Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động (KNLĐ) của Hội đồng GĐYK
 • Trường hợp đang chấp hành hình phạt tù từ ngày 01/01/2016 trở đi thì có thêm bản chính Giấy ủy quyền
 • Trường hợp đã chấp hành xong hình phạt tù giam từ ngày 01/01/1995 đến trước ngày 01/01/2016 thì có thêm bản sao của một trong các giấy tờ sau: Bản sao Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù hoặc giấy đặc xá tha tù trước thời hạn hoặc quyết định miễn hoặc tạm hoãn chấp hành hình phạt tù.
 • Trường hợp xuất cảnh trái phép trở về thì có thêm bản sao văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc trở về nước định cư hợp pháp.
 • Trường hợp mất tích trở về thì có thêm bản sao Quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích.
 • Bản chính Bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong quân đội có hưởng phụ cấp khu vực
 • Trường hợp thanh toán phí GĐYK thì có thêm bản chính hóa đơn, chứng từ thu phí giám định; bảng kê các nội dung giám định của cơ sở thực hiện GĐYK.

IV. NƠI NỘP HỒ SƠ HƯỞNG CHẾ ĐỘ LƯƠNG HƯU

 1. Đối với người lao động đang đóng BHXH: Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động được hưởng lương hưu, người sử dụng lao động nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đang đóng BHXH .
 2. Các trường hợp khác: Nộp cho cơ quan BHXH cấp huyện hoặc BHXH tỉnh nơi cư trú.
All in one
Gọi