Blog

Hồ sơ thông tin sản phẩm mỹ phẩm

Theo quy định tại TT06/2011/TT-BYT, mỗi sản phẩm mỹ phẩm khi đưa ra lưu thông trên thị trường phải có Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF – Product Information File) theo hướng dẫn của ASEAN lưu giữ tại địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.…

Mẫu giấy ủy quyền công bố mỹ phẩm

Theo Thông tư 06/2011/TT-BYT quy định rõ nội dung cần phải có của giấy ủy quyền công bố mỹ phẩm. Đây là tài liệu bắt buộc phải có trước khi tiến hành công bố sản phẩm mỹ phẩm. Giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm ủy quyền cho tổ…

Thủ tục miễn giấy phép lao động

Thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động   Trước ít nhất 07 ngày kể từ ngày người nước ngoài bắt đầu làm việc, doanh nghiệp phải gửi hồ sơ đề nghị lên cơ quan đăng ký lao động xác nhận người nước ngoài không thuộc…

Giấy phép lao động cho giáo viên nước ngoài

Theo Nghị định11/2016/NĐ-CP, Giáo viên nước ngoài muốn làm việc tại Việt Nam phải cần có Giấy phép lao động. Thời hạn giấy phép lao động tối đa 02 năm. Và thành phần hồ sơ để tiến hành thủ tục cấp giấy phép lao động gồm: 1-  Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động…

Tư vấn thẻ tạm trú cho người thân của người nước ngoài

Người nước ngoài khi đến Việt Nam đầu tư và làm việc, vợ con thường đi theo. Và tất nhiên, để vợ con… (người thân) của họ có thể cư trú tại đây thì những người thân này phải có thẻ tạm trú. Người thân của người nước ngoài được cấp thẻ tạm trú theo…

Translate »
Gọi