Tư vấn giấy phép lao động cho giáo viên nước ngoài

Theo Nghị định11/2016/NĐ-CP, Giáo viên nước ngoài muốn làm việc tại Việt Nam phải cần có Giấy phép lao động. Thời hạn giấy phép lao động tối đa 02 năm.

Và thành phần hồ sơ để tiến hành thủ tục cấp giấy phép lao động gồm:

1-  Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

2- Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định.( có thời hạn trong 12 tháng).

3- Lý lịch tư pháp theo quy định (thủ tục cấp lý lịch tư pháp)

4- Văn bản chứng minh là giáo viên:

-  Giấy xác nhận có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng hoặc tương đương trở lên và có ngành nghề đào tạo phù hợp với chuyên môn giảng dạy tại các cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngoại ngữ (trung tâm ngoại ngữ); cơ sở giáo dục mầm non.

-  Giấy xác nhận có bằng tốt ngiệp từ đại học hoặc tương đương trở lên và có ngành nghề đào tạo phù hợp với chuyên môn giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

5- 02 ảnh mầu 4x6 phông nền trắng, không đeo kính.

6- Bản sao có chứng thực hộ chiếu (Bản chụp toàn cuốn, kể cả trang trống)

Bạn có thể tham khảo một số bài viết khác liên quan Giấy phép lao động cho người nước ngoài như sau:

- Thủ tục cấp giấy phép lao động

- Thủ tục cấp lại giấy phép lao động

Cảm ơn Bạn đã ghé thăm website Cenlight!

Spread the word. Share this post!

Translate »
All in one
Gọi
%d