Chuyển tới nội dung

Cập nhật mới về visa và thời gian tạm trú của người nước ngoài nhập cảnh vào việt nam

VN cấp evisa cho công dân tất cả quốc gia

1. Thị thực điện tử (Evisa):

Thị thực điện tử là một loại thị thực do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp cho người nước ngoài qua hệ thống giao dịch điện tử.

Trước đây đã áp dụng visa điện tử cho 80 quốc gia, nhưng với Nghị quyết 127/NQ-CP ngày 15/8/2023 thì Việt Nam thực hiện cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước, vùng lãnh thổ.

Từ ngày 15/8/2023, thời hạn thị thực điện tử (hay visa điện tử) đã được nâng lên từ không quá 30 ngày lên thành 90 ngày và có giá trị 01 lần hoặc nhiều lần. Thay vì  tối đa 30 ngày và có giá trị 1 lần như trước đây.

Cụ thể thời hạn thực thị từ ngày 15/8/2023 áp dụng cho các loại thị thực (visa) như sau:

 • Thị thực ký hiệu SQ có thời hạn không quá 30 ngày
 • Thị thực ký hiệu HN, DL, EV có thời hạn không quá 90 ngày
 • Thị thực ký hiệu VR có thời hạn không quá 180 ngày.
 • Thị thực ký hiệu NG1, NG2, NG3, NG4, LV1, LV2, ĐT4, DN1, DN2, NN1, NN2, NN3, DH, PV1, PV2, TT có thời hạn không quá 01 năm.
 • Thị thực ký hiệu LĐ1, LĐ2 có thời hạn không quá 02 năm.
 • Thị thực ký hiệu ĐT3 có thời hạn không quá 03 năm
 • Thị thực ký hiệu LS, ĐT1, ĐT2 có thời hạn không quá 05 năm.
 • Thị thực hết hạn, được xem xét cấp thị thực mới.
 • Thời hạn thị thực ngắn hơn thời hạn hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế ít nhất 30 ngày.

2. Nâng thời hạn tạm trú của công dân nước được Việt Nam đơn phương miễn thị thực:  

Công dân  nước được Việt Nam đơn phương miễn thị thực khi nhập cảnh vào Việt Nam:

 • Cộng hoà Liên bang Đức
 • Cộng hoà Pháp
 • Cộng hoà I-ta-li-a
 • Vương quốc Tây Ban Nha
 • Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len
 • Liên bang Nga
 • Nhật Bản
 • Đại Hàn Dân Quốc
 • Vương quốc Đan Mạch
 • Vương quốc Thuỵ Điển
 • Vương quốc Na-uy
 • Cộng hoà Phần Lan
 • Cộng hoà Bê-la-rút

Được tạm trú lên đến 45 ngày kể từ ngày nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh, trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam thay vì 15 ngày như quy định trước đây.

All in one
Gọi