Chuyển tới nội dung

Tư vấn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Dịch vụ tư vấn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho Công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Sau khi hoàn tất thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có thể lập cơ sở bán lẻ tại Việt Nam. Theo quy định tại Nghị định 09/2020/NĐ-CP, thương nhân có vốn đầu tư nước ngoài phải có Giấy phép lập cơ sở bán lẻ trước khi triển khai kinh doanh.

Cenlight chuyên tư vấn và thực hiện dịch vụ xin Giấy phép lập cơ sơ bán lẻ cho thương nhân có vốn đầu tư nước ngoài. Với nhiều năm kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu về dịch vụ ngành pháp lý, Quý khách hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng dịch vụ của Chúng tôi. Vui lòng liên hệ Cenlight để được hỗ trợ tốt nhất: Điện thoại: 028.38 132 622  – 0919 59 59 66 (Zalo / viber / line)Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Sau đây là một số tóm tắt về thủ tục cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ của thương nhân có vốn đầu tư nước ngoài theo NĐ 09/2018/NĐ-CP:

A- Điều kiện lập cơ sở bán lẻ.

1. Lập cơ sở bán lẻ thứ nhất

 • Có kế hoạch về tài chính để lập cơ sở bán lẻ;
 • Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã được thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên;
 • Địa điểm lập cơ sở bán lẻ phù hợp với quy hoạch có liên quan tại khu vực thị trường địa lý.

2. Lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất: 

2.1 Trường hợp không phải thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế: lập cơ sở bán lẻ đó có diện tích dưới 500 m2, được lập trong trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini.

Phải đáp ứng các điều kiện thành lập cơ sở bán lẻ thứ nhất.

2.2 Trường hợp phải thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT): Lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất, trừ trường hợp cơ sở bán lẻ đó có diện tích dưới 500 m2, được lập trong trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini.

a. Đáp ứng các điều kiện như lập cơ sở bán lẻ thứ nhất

b. Đáp ứng tiêu chí Kiểm tra nhu cầu kinh tế như sau:

 • Quy mô của khu vực thị trường địa lý chịu ảnh hưởng khi cơ sở bán lẻ hoạt động;
 • Số lượng các cơ sở bán lẻ đang hoạt động trong khu vực thị trường địa lý;
 • Tác động của cơ sở bán lẻ tới sự ổn định của thị trường và hoạt động kinh doanh của các cơ sở bán lẻ, chợ truyền thống trong khu vực thị trường địa lý;
 • Ảnh hưởng của cơ sở bán lẻ tới mật độ giao thông, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy trong khu vực thị trường địa lý;
 • Khả năng đóng góp của cơ sở bán lẻ đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của khu vực thị trường địa lý, cụ thể:
 • Tạo việc làm cho lao động trong nước;

c. Đóng góp cho sự phát triển và hiện đại hóa ngành bán lẻ trong khu vực thị trường địa lý.

b. Cải thiện môi trường và điều kiện sống của dân cư trong khu vực thị trường địa lý.

d. Khả năng và mức độ đóng góp cho ngân sách nhà nước.

B- Hồ sơ cấp giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ.

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

2. Bản giải trình có nội dung:

 • Địa điểm lập cơ sở bán lẻ: Địa chỉ cơ sở bán lẻ; mô tả khu vực chung, có liên quan và khu vực sử dụng để lập cơ sở bán lẻ; giải trình việc đáp ứng điều kiện quy định đã nêu ở trên; kèm theo tài liệu về địa điểm lập cơ sở bán lẻ;
 • Kế hoạch kinh doanh tại cơ sở bán lẻ: Trình bày kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của kế hoạch kinh doanh;
 • Kế hoạch tài chính cho việc lập cơ sở bán lẻ: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất trong trường hợp đã thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở lên; giải trình về vốn, nguồn vốn và phương án huy động vốn; kèm theo tài liệu về tài chính.

3. Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.

4. Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lập cơ sở bán lẻ (nếu có), Giấy phép kinh doanh.

5. Bản giải trình các tiêu chí ENT đối với các cơ sở bán lẻ thứ hai phải xin ENT đã nêu ở trên.

C- Cơ quan cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ:

 1. Cơ quan cấp: Sở công thương nơi đặt cơ sở bán lẻ.

D- Thời hạn:

 • Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục ENT là 20 ngày.
 • Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục ENT là 58 ngày.

E- Căn cứ pháp lý:

 • Luật thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005.
 • Luật Quản lý ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017.
 • Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014.
 • Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư ngày 22 tháng 11 năm 2016.
 • Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Vui lòng liên hệ Cenlight để được hỗ trợ tốt nhất: Điện thoại: 028.38 132 622  – 0919 59 59 66 (Zalo / viber / line)

All in one
Gọi