Chuyển tới nội dung

Thành lập chi nhánh công ty, địa điểm kinh doanh

Dịch vụ mở chi nhánh, địa điểm kinh doanh

Mở rộng hoạt động kinh doanh kèm theo nhu cầu mở chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh. Chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh có thể là cửa hàng, văn phòng hoặc kho…

Theo quy định hiện nay, doanh nghiệp có thể mở đia điểm kinh doanh của công ty, chi nhánh khác tỉnh thành (theo Khoảng 9, Điều 1 Nghị định 108/2020/NĐ-CP, hiệu lực 10/10/2018)

  • Đăng ký mở chi nhanh công ty, chi nhánh tại TP.HCM và các tỉnh/thành;
  • Đăng ký mở địa điểm kinh doanh tại TP.HCM và các tỉnh/thành;
  • Tại TP.HCM: 03 ngày làm việc;
  • Tại các tỉnh/thành khác: 07-10 ngày làm việc.
All in one
Gọi