Category Archives: Bảo hiểm

Thủ tục hưởng lương hưu theo bhxh

Thủ tục hưởng lương hưu

ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC HƯỞNG LƯƠNG HƯU KHI ĐÓNG ĐỦ BẢO HIỂM XÃ HỘI   I. ĐIỀU KIỆN NGHỈ HƯU CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG: Người lao động phải đáp ứng đủ 2 điều kiện sau: Đủ số năm tham gia BHXH: Người lao động phải tham gia đóng BHXH đủ 20 năm. Đủ tuổi…

Translate »
All in one
Gọi