Chuyển tới nội dung

Báo giá thành lập công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh

Báo giá này áp dụng cho doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam.

I – DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY

GÓI 1 (SOẠN THẢO HỒ SƠ THÀNH LẬP):

– Phí dịch vụ: 800.000 VNĐ
– Thời gian: 01 ngày làm việc

Phí dịch vụ trên chưa bao gồm thuế GTGT

GIẢM 50% PHÍ DỊCH VỤ

Thời gian áp dụng từ 1/9/2021 đến 31/12/2021

Cenlight thực hiện công việc sau:

1. Tư vấn tên công ty, ngành nghề, loại hình doanh nghiệp, vốn điều lệ…

2. Soạn thảo hồ sơ thành lập, gồm:

 • Đơn đăng ký thành lập;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên/cổ đông công ty;
 • Giấy uỷ quyền người nộp hồ sơ;
 • Các tài liệu khác liên quan hồ sơ thành lập khác.

3. Tư vấn các công việc cần thực hiện sau thành lập.

CHỌN DỊCH VỤ

GÓI 2 (GIẤY PHÉP VÀ CON DẤU):

Dịch vụ thành lập công ty:

1. Kết quả: Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp + Con dấu công ty.

2. Thời gian thực hiện: 03 ngày làm việc.

3. Phí dịch vụ và lệ phí: 1.900.000 VNĐ

 • Phí dịch vụ: 1.500.000 VNĐ
 • Lệ phí đăng ký và con dấu: 400.000 VNĐ (đã gồm đăng bố cáo thành lập)

GIẢM 50% PHÍ DỊCH VỤ

Từ 1/9/2021 đến 31/12/2021

Cenlight thực hiện công việc sau:

1. Tư vấn tên công ty, ngành nghề, loại hình doanh nghiệp, vốn điều lệ…

2. Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty

 • Đơn đăng ký thành lập;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên/cổ đông công ty;
 • Giấy uỷ quyền người nộp hồ sơ;
 • Các tài liệu khác liên quan hồ sơ thành lập khác.

3. Nộp và nhận kết quả đăng ký kinh doanh.

4. Thực hiện thủ tục khắc dấu công ty.

5. Tư vấn các công việc cần thực hiện sau thành lập.

CHỌN DỊCH VỤ

GÓI 3 (THÀNH LẬP CÔNG TY TRỌN GÓI):

Dịch vụ thành lập công ty trọn gói:

1. Kết quả: Giấy CN Đăng ký doanh nghiệp + Con dấu công ty + Chữ ký số + Hoá đơn + đăng ký thuế ban đầu.

2. Thời gian thực hiện: 03 ngày làm việc.

3. Phí dịch vụ và lệ phí: 2.900.000 VNĐ

 • Phí dịch vụ: 2.500.000 VNĐ
 • Lệ phí đăng ký và con dấu: 400.000 VNĐ (đã gồm đăng bố cáo thành lập)

Lưu ý:  Phí này chưa gồm VAT, phí mua chữ ký số và hoá đơn điện tử (thanh toán cho bên thứ 3 như FPT, Viettel, VNPT..)

GIẢM 50% PHÍ DỊCH VỤ

Từ 1/9/2021 đến 31/12/2021

Cenlight thực hiện công việc sau:

Bước 1: Đăng ký kinh doanh và khắc dấu, gồm các nội dung sau

1. Tư vấn tên công ty, ngành nghề, loại hình doanh nghiệp, vốn điều lệ…

2. Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty.

 • Đơn đăng ký thành lập;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên/cổ đông công ty;
 • Giấy uỷ quyền người nộp hồ sơ;
 • Các tài liệu khác liên quan hồ sơ thành lập khác

3. Nộp và nhận kết quả đăng ký kinh doanh.

4. Thực hiện thủ tục khắc dấu công ty.

5. Tư vấn các công việc cần thực hiện sau thành lập.

Bước 2: Đăng ký thuế ban đầu

1. Liên hệ với các nhà cung cấp để đăng ký chữ ký số  và hoá đơn điện tử.

Quý Khách có thể đăng ký gói chữ ký số 1 năm/2 năm… và tuỳ chọn đăng ký số lượng hoá đơn điện tử cần dùng.

2. Tiến hành đăng ký hồ sơ thuế ban đầu. Đồng thời thực hiện, phát hành hoá đơn nếu Khách hàng yêu cầu.

CHỌN DỊCH VỤ

II – DỊCH VỤ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

GÓI 4 (SOẠN THẢO HỒ SƠ THAY ĐỔI ĐKKD):

Dịch vụ thành lập công ty trọn gói:

1. Kết quả: Hồ sơ thay đổi.

2. Thời gian thực hiện: 01 ngày làm việc.

3. Phí dịch vụ và lệ phí: 500.000 VNĐ

Lưu ý: phí này chưa gồm VAT. Phí trên áp dụng cho 01 nội dung thay đổi.

GIẢM 50% PHÍ DỊCH VỤ

Từ 1/9/2021 đến 31/12/2021

Cenlight thực hiện công việc sau:

1. Tư vấn các nội dung liên quan đến thay đổi trước khi soạn thảo hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (bổ sung ngành, tăng vốn, chuyển nhượng….).

2. Soạn thảo hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Quyết định của chủ sở hữu/Hội đồng thành viên/ Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị;
 • Biên bản họp hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị;
 • Giấy uỷ quyền người nộp hồ sơ;
 • Các tài liệu khác liên quan đến từng nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh như hợp đồng chuyển nhượng, Mẫu 04 tờ khai thuế thu nhập cá nhân…

Tuỳ nội dung thay đổi, Cenlight soạn thảo các văn bản phù hợp theo quy định hiện hành.

CHỌN DỊCH VỤ

GÓI 5 (BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH):

1. Kết quả: Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh do Sở KHĐT cấp.

2. Thời gian thực hiện: 03 ngày làm việc.

3. Phí dịch vụ và lệ phí: 900.000 VNĐ

Lưu ý: Phí này chưa gồm VAT.

GIẢM 50% PHÍ DỊCH VỤ

Từ 1/9/2021 đến 31/12/2021

Cenlight thực hiện công việc sau:

1. Tư vấn chi tiết các ngành nghề kinh doanh và cùng Khách hàng chọn lọc các ngành nghề phù hợp theo nhu cầu của Khách hàng;

2. Soạn thảo hồ sơ bồ sung ngành nghề;

3. Nộp và nhận kết quả thay đổi;

4. Tư vấn lại tổng thể đối với các ngành nghề có điều kiện kinh doanh.

Khách hàng chỉ cần cung cấp thông tin, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả công việc còn lại.

 

 

CHỌN DỊCH VỤ

GÓI 6 (THAY ĐỔI NỘI DUNG IN TRÊN GIẤY PHÉP)

1. Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới đã cập nhập các thông tin thay đổi.

2. Thời gian thực hiện: 03 ngày làm việc/

3. Phí dịch vụ và lệ phí: 1.600.000 VNĐ.

Lưu ý: phí này chưa gồm VAT. Nếu thay đổi phải khắc lại dấu, lệ phí khắc dấu phát sinh là 400.000 VNĐ

GIẢM 50% PHÍ DỊCH VỤ

Từ 1/9/2021 đến 31/12/2021

Cenlight thực hiện công việc sau:

1. Tư vấn các nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh;

2. Soạn thảo hồ sơ;

3. Nộp và nhận kết quả;

4. Tư vấn lại các nội dung quan trọng liên quan thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

Khách hàng chỉ cần cung cấp thông tin, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả công việc còn lại.

Lưu ý:

 • Các nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh trong gói này gồm:

Địa chỉ công ty – hoặc thông tin đại diện theo pháp luật – hoặc tên doanh nghệp – hoặc thông tin chủ sỡ hữu/thành viên công ty – hoặc vốn điều lệ công ty – hoặc thông tin pháp lý cá nhân của chủ sở hữu / thành viên công ty / đại diện pháp luật.

 • Đối với thay đổi trụ sở công ty khác quận/huyện, doanh nghiệp cần giải quyết các vấn đề liên quan thuế trước khi chuyển đi.

CHỌN DỊCH VỤ

GÓI 7 (THÔNG BÁO TẠM NGƯNG KINH DOANH)

1. Kết quả: Giấy xác nhận doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh do SKHĐT cấp.

2. Thời gian thực hiện: 03 ngày làm việc.

3. Phí dịch vụ và lệ phí: 1.000.000 VNĐ.

Lưu ý: Phí này chưa gồm VAT.

GIẢM 50% PHÍ DỊCH VỤ

Từ 1/9/2021 đến 31/12/2021

Cenlight thực hiện công việc sau:

1. Tư vấn các nội dung liên quan

2. Soạn thảo hồ sơ;

3. Nộp và nhận kết quả;

4. Tư vấn lại các nội dung quan trọng liên quan tạm ngưng

Khách hàng chỉ cần cung cấp thông tin, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả công việc còn lại.

Lưu ý:

 • Thời hạn tạm ngừng kinh doanh của mỗi lần thông báo không được quá một năm.
 • Trong thời gian tạm ngưng kinh doanh, doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính liên quan.

CHỌN DỊCH VỤ

GÓI 8:  DỊCH VỤ MỞ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

2. Thời gian thực hiện: 03 ngày làm việc/

3. Phí dịch vụ:

 • Đăng ký tại TP.HCM: 800.000 VNĐ.
 • Đăng ký tại tỉnh/thành khác: 1.200.000 VNĐ (thời gian thực hiện ở tỉnh: 10 ngày làm việc)

Lưu ý: phí này chưa gồm VAT, phí khắc dấu (nếu có) là 400.000 VNĐ.

GIẢM 50% PHÍ DỊCH VỤ

Từ 1/9/2021 đến 31/12/2021

Cenlight thực hiện công việc dịch vụ mở địa điểm kinh doanh:

1. Tư vấn vấn đề liên quan mở địa điểm kinh doanh (cửa hàng/shop/kho hàng…)

2. Soạn thảo hồ sơ;

3. Nộp và nhận kết quả;

4. Thực hiện khắc dấu công ty nếu Khách hàng yêu cầu

5. Tư vấn lại các nội dung quan trọng cần thực hiện liên quan thuế, thủ tục hành chính khác sau đăng ký mở địa điểm kinh doanh.

Khách hàng chỉ cần cung cấp thông tin, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả công việc còn lại.

CHỌN DỊCH VỤ

GÓI 9:  DỊCH VỤ MỞ CHI NHÁNH

2. Thời gian thực hiện: 03 ngày làm việc/

3. Phí dịch vụ:

 • Đăng ký tại TP.HCM: 1.000.000 VNĐ.
 • Đăng ký tại tỉnh/thành khác: 1.400.000 VNĐ (Thời gian thực hiện ở tỉnh: 10 ngày làm việc)

Lưu ý: phí này chưa gồm VAT, phí khắc dấu (nếu có) là 400.000 VNĐ. 

GIẢM 50% PHÍ DỊCH VỤ

Từ 1/9/2021 đến 31/12/2021

Cenlight thực hiện công việc dịch vụ mở chi nhánh công ty:

1. Tư vấn vấn đề liên quan mở chi nhánh công ty (siêu thị, cửa hàng/shop/kho hàng…)

2. Soạn thảo hồ sơ;

3. Nộp và nhận kết quả;

4. Thực hiện khắc dấu chi nhánh nếu Khách hàng yêu cầu;

5. Tư vấn lại các nội dung quan trọng cần thực hiện liên quan thuế, thủ tục hành chính khác sau đăng ký mở chi nhánh công ty.

Khách hàng chỉ cần cung cấp thông tin, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả công việc còn lại.

CHỌN DỊCH VỤ

Cảm ơn Quý khách đã ghé website Cenlight. Quý Khách cần hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ Cenlight!

All in one
Gọi