Chuyển tới nội dung

Tư vấn mã số mã vạch sản phẩm

Tư vấn mã vạch mã số, mã qr code

DỊCH VỤ TƯ VẤN MÃ SỐ MÃ VẠCH, MÃ QR CODE

Mã số mã vạch (mã qr code) là một giải pháp thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc kinh doanh, quản lý hàng hóa. Mã số mã vạch hàng hóa gồm 2 phần: Mã số là một dãy số dung để phân định vật phẩm, địa điểm, tổ chức; mã vạch là dãy một các vạch thẩm song song  và các khoảng trống xen kẽ để thể hiện mã số sao cho máy quét có thể đọc được.

Khi được cấp mã số, doanh nghiệp có thể lựa chọn hình thức thể hiện của mã số này là mã vạch hoặc mã QR code như hình vẽ dưới đây.

1. Thủ tục đăng ký mã số mã vạch/mã qr code

– Bản đăng ký sử dụng MSMV theo mẫu quy định;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, thương mại hoặc bản sao Quyết định thành lập đối với các tổ chức khác;

– Bảng Đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN.

– Phiếu đăng ký thông tin cho cơ sở dữ liệu của GS1 Việt Nam (Mạng GEPIR) theo mẫu quy định tại Phụ lục III của Quy định này.

2. Thời hạn thực hiện:

– Theo quy định thời hạn cấp mã số (mã tạm thời) là 05 ngày làm việc kể từ ngày đăng ký, Quý Khách hàng có thể sử dụng mã tạm thời để in trên bao bì sản phẩm.

– Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký mã số mã vạch sẽ được gửi tới Quý Khách hàng trong thời gian từ 01-02 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

3. Cơ Quan cấp phép

– Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là cơ quan giúp Bộ Khoa học và Công nghệ cấp các loại MSMV.

DỊCH VỤ TƯ VẤN MÃ SỐ MÃ VẠCH/MÃ QR CODE CỦA CENLIGHT

Cung cấp cho Quý Khách hàng dịch vụ tư vấn mã số mã vạch đối với sản phẩm hàng hóa:

– Soạn hồ sơ đăng ký mã số ;

– Thay mặt Quý Khách hàng tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan cấp phép cho đến khi Quý Khách hàng được cấp Giấy chứng nhận đăng ký mã số mã vạch;

– Thay mặt Quý khách hàng nhận mã số, bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký mã số mã vạch và bàn giao cho Quý Khách hàng.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ Cenlight: 028.38 132 622  – 0919 59 59 66

 

All in one
Gọi