Chuyển tới nội dung

Tư vấn đăng ký Giấy phép bán lẻ thuốc lá

Điều kiện kinh doanh thuốc lá

GIẤY PHÉP BÁN LẺ THUỐC LÁ

Theo quy định tại nghị định 67/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá cở sở kinh doanh muốn bán lẻ thuốc lá cho người tiêu dùng cần phải có giấy phép bán lẻ thuốc lá do cơ quan có thẩm quyền cấp. Vậy điều kiện để được cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá như thế nào, xin mời mọi người tham khảo dưới đây.

1. Điều kiện để được bán lẻ thuốc lá:

 • Thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Có địa điểm kinh doanh không vi phạm quy định về địa điểm không được bán thuốc lá theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2010 là không được bán thuốc lá phía ngoài cổng nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông trung học, viện nghiên cứu y học, bệnh viện, nhà hộ sinh, trung tâm y tế dự phòng, trạm y tế xã, phường, thị trấn trong phạm vi 100 mét (m) tính từ ranh giới khuôn viên gần nhất của cơ sở đó.
 • Có văn bản giới thiệu của các thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh.

2. Hồ sơ xin giấy phép bán lẻ thuốc lá

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế.
 • Bản sao các văn bản giới thiệu của các thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh.
 • Cơ quan cấp: Phòng Công Thương hoặc Phòng Kinh tế (cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh – sau đây gọi chung là Phòng Công Thương) cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.
 • Thời gian cấp: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3. Căn cứ pháp lý

 • Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá số 09/2012/QH13 ban hành ngày 18/06/2012.
 • Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.
 • Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.
 • Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.
 • Nghị định 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ công thương.
 • Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của các nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá.

Bài viết khác:

All in one
Gọi