Chuyển tới nội dung

Dịch vụ gia hạn giấy phép lao động

GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Theo quy định tại điều 16 nghị định 152/2020/NĐ-CP thì giấy phép lao động chỉ được gia hạn khi đáp ứng đủ 3 điều kiện sau:

  • Giấy phép lao động đã được cấp còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày.
  • Được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.
  • Giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp.

Lưu ý: Trường hợp giấy phép lao động được cấp theo nghị định 11/2016/NĐ-CP khi sắp hết hạn doanh nghiệp thực hiện hồ sơ xin cấp mới giấy phép lao động theo nghị 152/2020/NĐ-CP.

1- Quy trình thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép lao động:

Bước 1: Nộp hồ sơ xin chấp thuận lao động: Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ xin chấp thuận lao động.

Bước 2: Nộp hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động: Trong thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày mà giấy phép lao động đã được cấp còn hạn. Người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài.

2. Thời hạn xử lý gia hạn giấy phép lao động: Từ 15-30 ngày tùy thuộc từng tỉnh thành.

3. Hồ sơ khách hàng cần cung cấp:

  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sao y chứng thực
  • Giấy khám sức khỏe
  • Hộ chiếu sao y chứng thực
  • 2 hình thẻ 4×6

 

Quý Khách cần hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ Cenlight!

All in one
Gọi