Chuyển tới nội dung

CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Tư vấn Công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước

Theo TT 06/2011/TT-BYT, Các tổ chức, cá nhân trước khi đưa mỹ phẩm ra thị trường phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp số tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính an toàn, hiệu quả và chất lượng sản phẩm.

Công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước
All in one
Gọi