Chuyển tới nội dung

Tư vấn mở trung tâm ngoại ngữ

Học ngoại ngữ được xem là nhu cầu thiết yếu của thế hệ trẻ hiện nay. Đáp ứng nhu cầu này, các trung tâm ngoại ngữ ngày mọc lên càng nhiều. Bên cạnh sự nhập cuộc của các tổ chức quốc tế, rất nhiều bạn trẻ Việt Nam đã lựa chọn con đường  khởi nghiệp là thành lập một trung tâm ngoại ngữ. Tuy con đường này khá thú vị song cũng đầy thử thách.

Hy vọng bài viết dưới đây, Cenlight sẽ giúp bạn đọc biết rõ được quy trình bước đầu để mở một trung tâm ngoại ngữ như thế nào?

1- Căn cứ pháp lý:

–  Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 1 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học, có hiệu lực từ ngày 15/3/2011.

–  Quyết định số 6481/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2014 về uỷ quyền cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học.

2- Đối tượng xin cấp phép: Tổ chức, cá nhân thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc một trong các trường hợp sau:

–   Các trung tâm trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;

–   Các trung tâm thuộc trường trung cấp chuyên nghiệp;

–   Các trung tâm do các tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập.

3-  Điều kiện cơ bản cần đáp ứng để thành lập trung tâm ngoại ngữ

–   Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

–   Đề án thành lập trung tâm xác định rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

4- Thành phần, số lượng hồ sơ:

4.1 Thành phần hồ sơ:

– Một (01) tờ trình xin thành lập trung tâm.

– Một (01) Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:

• Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;

• Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;

• Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;

• Cơ sở vật chất của trung tâm;

• Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn);

• Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.

– Một (01) dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.

4.2 Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

5- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

Với một số hướng dẫn đã nêu ở trên, mong rằng các bạn đã hình dung bước đầu những giấy tờ cần thiết để thành lập một trung tâm ngoại ngữ. Nếu cần biết thêm thông tin cụ hơn, hãy gọi Cenlight  để được tư vấn và hỗ trợ một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

All in one
Gọi