Chuyển tới nội dung

DỊCH VỤ

Cenlight cung cấp các dịch vụ hành chính

Thủ tục đăng ký xe máy chuyên dùng

Xe máy chuyên dùng là những loại xe như máy đào, máy ủi, máy cạp, máy san, máy xúc, cần trục… Khi sử dụng các loại xe này thì cần tiến hành đăng ký để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe chuyên dùng.

All in one
Gọi