Chuyển tới nội dung

mẫu đơn đăng ký giấy phép lao động

Mẫu hồ sơ cấp giấy phép lao động

Mẫu hồ sơ cấp giấy phép lao động nước ngoài gồm: – Văn bản nhu cầu tuyển dụng lao động nước ngoài; – Văn bản đăng ký cấp, cấp lại, gia hạn GPLĐ.

All in one
Gọi