Giấy phép phân phối rượu

DỊCH VỤ TƯ VẤN, ĐĂNG KÝ GIẤY PHÉP PHÂN PHỐI RƯỢU 

(giấy phép nhập khẩu rượu)

TƯ VẤN GIẤY PHÉP PHÂN PHỐI SẢN PHẨM RƯỢU

Các công ty có nhu cầu nhập khẩu rượu, phân phối rượu ở từ 2 tỉnh/thành trở lên thì phải có Giấy phép phân phối sản phẩm rượu trước khi kinh doanh. Và các doanh nghiệp này có thể đăng ký bán lẻ rượu ở những địa điểm mà doanh nghiệp đăng ký.

Tất cả sản phẩm rượu trước khi nhập khẩu phải được tiến hành công bố sản phẩm (Phải có rượu test và công bố).

Giấy phép này (Giấy phép phân phối, nhập khẩu rượu) do Bộ Công Thương cấp. Giấy phép có thời hạn 05 năm. Giấy phép phân phối rượu sẽ thể hiện rõ các nhà cung cấp, các tỉnh/thành dự kiến phân phối rượu, địa điểm bán lẻ rượu.

Sau đây là một số quy định mới (cập nhập năm 2020) về điều kiện, thủ tục và hồ sơ cấp Giấy phép phân phối rượu theo Nghị định 105/2017/NĐ-CP (hiệu lực 01/11/2017) và Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung (hiệu lực 22/03/2020) :

Dịch vụ đăng ký giấy phép rượu

 

1- Điều kiện để được cấp Giấy phép phân phối rượu (Giấy phép nhập khẩu rượu):

 • Có hệ thống phân phối rượu trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên (đã bao gồm địa bàn doanh nghiệp đặt trụ sở chính); tại mỗi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải có ít nhất 01 thương nhân bán buôn rượu. Trường hợp doanh nghiệp có thành lập chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính để kinh doanh rượu thì không cần có xác nhận của thương nhân bán buôn rượu.”
 • Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài.

2- Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp phân phối rượu: 

 • Nhập khẩu rượu, mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước và thương nhân phân phối rượu khác theo nội dung ghi trong giấy phép;
 • Bán rượu cho các thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên phạm vi địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép;
 • Bán rượu cho thương nhân mua rượu để xuất khẩu;
 • Trực tiếp bán lẻ rượu tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân trên phạm vi địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép.

3 - Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép; 
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.
 • Tài liệu về hệ thống phân phối rượu gồm một trong hai loại sau:

- Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống phân phối rượu kèm bản sao Giấy phép bán buôn rượu của thương nhân dự kiến tham gia hệ thống phân phối rượu;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp để kinh doanh rượu.” 

 • Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu:

- Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của các nhà cung cấp rượu;

- Trường hợp nhà cung cấp rượu là thương nhân trong nước cần có bản sao Giy phép sản xuất rượu hoặc Giấy phép phân phối rượu.

4 - Một số lưu ý qua trọng khi nhập khẩu rượu:

 • Tất cả rượu trước khi nhập khẩu phải tiến hành công bố sản phẩm (tức là phải có mẫu để testing).
 • Chỉ có duy nhất Giấy phép phân phối rượu mới thực hiện thủ tục nhập khẩu rượu được.
 • Thuế tiêu thụ đặc biệt: Rượu nhập khẩu là mặt hàng bị tính thuế tiêu thụ đặc biệt. Theo thông tư 195/2015/TT-BTC (hiệu lực ngày 01/11/2016), giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán ra. Doanh nghiệp chú ý điểm này để đưa ra quyết định về giá phù hợp.

Dịch vụ tư vấn của Cenlight

Quý Khách hàng sẽ hài lòng khi sử dụng dịch vụ của Cenlight. Vui lòng liên hệ, Chúng tôi sẽ hỗ trợ tốt hơn.

Tel: 028.38 132 622 

  * : Vui lòng điền đầy đủ thông tin.

  Spread the word. Share this post!

  Translate »
  Gọi
  %d bloggers like this: