Tag Archives: danh sách bệnh viện người nước ngoài có thể khám bệnh

Bệnh viện khám sức khỏe cho người nước ngoài

Danh sách bệnh viện khám sức khỏe cho người nước ngoài  tại TP.Hồ Chí Minhtheo Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 05 năm 2013 (Hiệu lực ngày 01/07/2013) (Cập nhật đến ngày 26/11/2016)   Đây là các bệnh viện  tại TP.Hồ Chí Minh đủ điều kiện để khám sức khỏe cho người nước ngoài xin…

Translate »
All in one
Gọi