Chuyển tới nội dung

quán cafe

Tư vấn Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm

Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm là điều kiện bắt buộc đối với các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dịch vụ ăn uống nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, giúp phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ về an toàn thực phẩm

Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm
All in one
Gọi