Chuyển tới nội dung

tư vấn chuyển nhượng công ty

Dịch vụ hành chính hồ sơ mua bán doanh nghiệp

Cenlight thực hiện thủ tục hành chính khi các bên mua bán doanh nghiệp. Dịch vụ này gồm việc kiểm tra giấy tờ, thực hiện thủ tục liên quan đăng ký kinh doanh, đầu tư, thương hiệu, giấy tờ khác trong doanh nghiệp.

Tư vấn mua bán doanh nghiệop
Translate »
All in one
Gọi