Chuyển tới nội dung

Nghị định 15 năm 2018 thay thế Nghị định 38 năm 2012 về an toàn thực phẩm

Ngày 02/02/2018, Chính phủ đã ban hành nghị định 15/2018/NĐ-CP  quy định chi tiết  một số điều về luật An toàn thực phẩm và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Nghị định mới này giúp doanh nghiệp giảm thiểu thủ tục hành chính và sớm đưa sản phẩm ra thị trường. Tuy nhiên, quy định mới này chủ yếu tập trung ở khâu hậu kiểm và chuyển trách nhiệm 100% về an toàn thực phẩm của sản phẩm cho doanh nghiệp.

Phạm vi điều chỉnh của nghị định 15/2018/NĐ-CP  gồm:

 • Thủ tục tự công bố sản phẩm.
 • Thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm.
 • Bảo đảm an toàn thực phẩm biến đổi gen.
 • Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
 • Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu, xuất khẩu.
 • Ghi nhãn thực phẩm.
 • Quảng cáo thực phẩm.
 • Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
 • Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng phụ gia thực phẩm.
 • Truy xuất nguồn gốc thực phẩm.
 • Phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

So với nghị định 38/2012/NĐ-CP thì  nghị định 15/2018/NĐ-CP có một điểm khác biệt khá lớn là doanh nghiệp sẽ tự công bố sản phẩm hoặc đăng ký bản công bố sản phẩm mà không còn phải làm thủ tục công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp theo quy định an toàn thực phẩm  như trước đây.

Đối với thực phẩm thường, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp thực phẩm được sản xuất trong nước và nhập khẩu thì doanh nghiệp được tự công bố sản phẩm của mình sau đó có thể tiến hành sản xuất, kinh doanh để đưa ra thị trường tiêu thụ thay vì phải chờ đợi cơ quan nhà nước cấp phép như trước kia. Nhưng thay vào đó, cơ quan nhà nước sẽ siết chặt vấn đề hậu kiểm đối với cơ sở sản xuất trong nước và  tăng cường kiểm tra chất lượng hàng hóa khi thông quan đối với hàng nhập khẩu. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải chính xác trong hồ sơ công bố ngay từ lúc ban đầu để tránh những rủi ro về sau.

Còn đối với thực phẩm chức năng và phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới thì doanh nghiệp phải đăng ký bản công bố sản phẩm tại Cục An Toàn Thực Phẩm.

Thông tin liên quan:

– Thủ tục tự công bố sản phẩm

– Thủ tục đăng ký công bố sản phẩm

– Nghị định 15/2018/NĐ-CP về ATTP hiệu lực ngày 02/02/2018

15_2018_ND-CP huong dan Luat an toan thuc pham

All in one
Gọi